ITB abian jartzeko 10 arrazoi...

10...
Gure ikasleak gizartearekin batera aldatzen direlako.
9...
Berrikuntza programak, IKTak eta hizkuntzak barneratzen dituelako.
8...
Bizitzararako erabilgarriak izango dituzten gaitasunak garatzen dituztelako.
7...
Ikasketa kooperatiboa sustatzen duelako.
6...
Bizipenetatik ikasten delako.
5...
Ikasleak euren ikasketa prozesuaren protagonista direlako.
4...
Gaitasun komunikatiboak indartzen dituelako.
3...
Orotariko balioak lantzen direlako.
2...
Eskolaren eta familien arteko elkarrekintza indartzen delako.
1...
Ikasketa esanguratsua ahalbideratzen duelako.